PHP 5.4.36 Released

Transliterator::listIDs

transliterator_list_ids

(PHP >= 5.4.0, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::listIDs -- transliterator_list_idsGet transliterator IDs

Descrierea

Stil obiect-orientat

public static array Transliterator::listIDs ( void )

Stil procedural

array transliterator_list_ids ( void )

Returns an array with the registered transliterator IDs.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

An array of registered transliterator IDs on success, sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top