gupnp_service_proxy_get_subscribed

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_proxy_get_subscribedCheck whether subscription is valid to the service

Descrierea

bool gupnp_service_proxy_get_subscribed ( resource $proxy )

Check whether subscription is valid to the service.

Parametri

proxy

A service proxy identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top