PDF_set_text_rise

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_text_riseتعیین بالا رفتن متن [از رده خارج]

Description

این تابع از PDFlib نسخه 3 از رده خارج شده است به جای آن PDF_set_value() را به همراه textrise استفاده کنید.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top